تبلیغات
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

سازمان همایش

دبیر علمی همایش:

محمود جعفری دهقی

 

دبیر اجرایی همایش:

شیما جعفری دهقی

سعیده خان‎ احمدی

 

اعضای هیات علمی همایش:

دکتر ژاله آموزگار، دانشگاه تهران، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
دکتر محمود جعفری دهقی، دانشگاه تهران
دکتر کارلو چرتی، دانشگاه ساپینزا، ایتالیا
دکتر اصغر دادبه، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
دکتر حسن رضایی باغ بیدی، دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دکتر زهره زرشناس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر نیکلاس سیمز ویلیامز، دانشگاه لندن، انگلستان
دکتر علی اشرف صادقی، دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دکتر بدرالزمان قریب، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
دکتر آلبرتو کانترا گلرا، دانشگاه سالامنکا، اسپانیا
دکتر فتح الله مجتبایی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی
دکتر کتایون مزداپور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال