چاپ این صفحه

فهرست مقالات پذیرفته شده در سومین همایش بین‌المللی زبانها و گویشهای ایران (گذشته و حال)فهرست مقالات پذیرفته شده در سومین همایش بین‌المللی زبانها و گویشهای ایران (گذشته و حال) به پیوست اعلام می‌شود. لازم به ذکر است پذیرش مقالات در این همایش به سه صورت است. برخی مقالات پس از داوری، جهت سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات همایش پذیرفته شدند، دسته‌ای جهت چاپ در مجموعه مقالات همایش و برخی دیگر جهت درج در دانشنامه زبانها و گویش‌های ایران مناسب شناخته شدند. خواهشمند است آن دسته از پژوهشگران و استادانی که مقالات ایشان جهت درج در دانشنامه زبانها و گویشها پذیرفته شده است جهت هماهنگی با بخش زبان‌شناسی مرکز تماس حاصل فرمایند (22297626، داخلی 283). همچنین از تمامی شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود فرایند ثبت‌نام و واریز وجه را از طریق سایت همایش تکمیل فرمایند. شرکت‌کنندگانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند نیازی به واریز مجدد ندارند.  

 

فهرست مقالات پذیرفته شده در سومین همایش بین‌المللی زبانها و گویشهای ایران

 

 

 

چاپ این صفحه