چاپ این صفحه

اطلاعیه (تاریخ همایش)


 

 

 

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در چهارمین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایران(گذشته و حال) می رساند تاریخ قطعی همایش متعاقبا اعلام خواهد شد. دبیرخانه همایش

چاپ این صفحه